Roleri na SOFAdi

30/07/2016

SOFA tim je za ovo leto na Adi Ciganliji uspeo da obezbedi 6 parova rolera i to 3 para veličine od 36-39 i 3 para veličine od 40-43. Takođe, obezbedili smo i dodatnu opremu i to štitnike za kolena i laktove.
Roleri su namenjeni svim SOFA korisnicima, te se oni mogu prijaviti putem našeg sajta sofa.rs i tako rezervisati svoj termin za vožnju.
Više termina je planirano za svaki dan u trajanju od sat i po do dva. Raspored možete videti na stranici https://www.sofa.rs/objekti/beograd/.

Da bi SOFA korisnik bio u mogućnosti da iznajmi rolere za vožnu u određenom terminu potrebno je:
1. Da je registrovan član SOFA;
2. Da se uspešno prijavi na sajtu za konkretan termin;
3. Da se prilikom preuzimanja rolera pojavi na određenoj lokaciji 10-15 minuta pre početka svog termina;
4. Da zna i saopšti koordinatoru svoj ID broj prilikom dolaska na termin;
5. Da sa sobom ponese dva validna lična dokumenta sa slikom i to ličnu kartu i indeks (ko nema indeks, u zamenu može doneti vozačku dozvolu ili pasoš) i da ih koordinatoru dobrovoljno da na uvid i zadržavanje do vraćanja rolera.
6. Da prilikom preuzimanja rolera ostavi na revers svoja dva lična dokumenta;
7. Da prilikom preuzimanja potvrdi koordinatoru da rolere preuzima u ispravnom stanju;
8. Da jasno saopšti koordinatoru da se slaže sa uslovima preuzimanja i da će svoja dokumenta preuzeti samo kada po završenom terminu doveze rolere u ispravnom voznom stanju sa svom dodatnom opremom, odnosno da će za sve nedostatke lično snositi troškove;
10. Da rolere vrati na mesto preuzimanja u skaldu sa procedurom najkasnije pet minuta po isteku termina.

, Image: 6083950, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: yes, Credit line: Profimedia, BE&W*Ukoliko SOFA korisnik prilikom preuzimanja uvidi da roleri nisu u ispravnom stanju ima pravo da ih vrati koordinatoru i odustane od termina ili da traži drugu koja je slobodna.
*SOFA koordinator je dužan da SOFA korisniku izda isključivo ispravne rolere uz odgovarajuću dokumentaciju ostavljenu na revers.

*Koordinator ima pravo da zadrži dokumenta SOFA korisnika onda kada po završenom terminu vraćeni roleri nisu u voznom stanju, odnosno kada dođe do fizičkih oštećenja ili dođe do nestanka rolera, delova ili opreme.
*U slučaju nestanka rolera SOFA će prijaviti nestanak kao krivično delo krađe iz krivičnog zakonika član 203.
Nakon uspešnog preuzimanja rolera SOFA korisnik ima moralnu odgovornost da se prema njima odnosi sa pažnjom.
*Ukoliko SOFA korisnik izgubi rolere ili mu budu ukradeni, preduzeće se isti postupak kao u slučaju nestanka.
*SOFA korisnici koji ne budu poštovali trajanje termina ili na bilo koji drugi način budu narušili proceduru biće trajno izbrisani sa sajta, te će im biti onemoućeno dalje korišćenje SOFA usluga.
SOFA korisnik koji iznajmljuje biciklu je dužan da se upozna sa ovom procedurom koja je okačena na sajtu sofa.rs 23.07.2016. godine i svesno preuzima odgovornost u skaldu sa procedurom.

Bicikli su namenjeni svim SOFA korisnicima, te se oni mogu prijaviti putem našeg sajta PRIJAVE i tako rezervisati svoj termin za vožnju.