header-img

Subotica

Raspored aktivnosti u Subotici


Calendar of Događaje

Calendar of Događaje
ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja

Rekreacija na ledu Gradsko klizalište

Plivanje “Dudova šuma”, Grabovačka bb

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Trčanje

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Plivanje SRC Prozivka

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Plivanje SRC Prozivka

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Rekreacija na ledu Gradsko klizalište

Plivanje “Dudova šuma”, Grabovačka bb

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Trčanje

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Plivanje SRC Prozivka

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Plivanje SRC Prozivka

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Rekreacija na ledu Gradsko klizalište

Plivanje “Dudova šuma”, Grabovačka bb

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Trčanje

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Plivanje SRC Prozivka

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Plivanje SRC Prozivka

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Rekreacija na ledu Gradsko klizalište

Plivanje “Dudova šuma”, Grabovačka bb

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Trčanje

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Plivanje SRC Prozivka

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Plivanje SRC Prozivka

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Rekreacija na ledu Gradsko klizalište

Plivanje “Dudova šuma”, Grabovačka bb

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Trčanje

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Plivanje SRC Prozivka

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

Plivanje SRC Prozivka

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka Spotski tereni “Prvomajska”

Košarka Spotski tereni “Prvomajska”

Odbojka na pesku

+ Izvezi Događaje