header-img

Subotica

Raspored aktivnosti u Subotici


Calendar of Događaje

Calendar of Događaje
ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja

Rekreacija na ledu Gradsko klizalište

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Plivanje “Dudova šuma”, Grabovačka bb

Odbojka na pesku

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka na pesku

Trčanje

Odbojka na pesku

Plivanje SRC Prozivka

Plivanje SRC Prozivka

Rekreacija na ledu Gradsko klizalište

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Plivanje “Dudova šuma”, Grabovačka bb

Odbojka na pesku

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka na pesku

Trčanje

Odbojka na pesku

Plivanje SRC Prozivka

Plivanje SRC Prozivka

Rekreacija na ledu Gradsko klizalište

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Plivanje “Dudova šuma”, Grabovačka bb

Odbojka na pesku

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Odbojka na pesku

Trčanje

Odbojka na pesku

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Plivanje SRC Prozivka

Odbojka na pesku

Plivanje SRC Prozivka

Rekreacija na ledu Gradsko klizalište

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Plivanje “Dudova šuma”, Grabovačka bb

Odbojka na pesku

20

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Trčanje

23

Odbojka na pesku

Plivanje SRC Prozivka

Odbojka na pesku

Plivanje SRC Prozivka

Rekreacija na ledu Gradsko klizalište

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Plivanje “Dudova šuma”, Grabovačka bb

Odbojka na pesku

Odbojka na pesku

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

Teretana SRC Ekonomskog fakulteta

Stoni tenis SRC Ekonomskog fakulteta

FUTSAL Sportski tereni “Prvomajska”,

Trčanje

30

Odbojka na pesku

Plivanje SRC Prozivka

Odbojka na pesku

Plivanje SRC Prozivka

+ Izvezi Događaje