SOFA edukatori i treneri

Jedan od četiri dela SOFA ekonomije predstavljaju i SOFA edukatori, demonstratori, prezenteri, treneri i druga lica koja pomažu održavanju treninga i organizaciji fizičke kulture u okviru različitih oblasti.

Postanite trener, edukator, prezenter i obezbedite sebi promociju.

    Postani SOFA edukator i trener